3 tháng 12, 2010

Re: Kiwi!19 tháng 11, 2010

Một bài học hay về "giao tiếp"

Check out this SlideShare Presentation:

18 tháng 11, 2010

Vanessa Mae - The Devil s Trill

iframe class youtube-player type text/html width 425 height 344 src http://www.youtube.com/embed/nQ208THmR5Y?fs 1 frameborder 0 > /iframe>

My Code:
code google

21 tháng 10, 2010

Không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng!

Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa.
Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.
Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.
Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn.
Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộc và đầy hứa hẹn.
Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.

14 tháng 9, 2010

ĐỘT QUỴ THÊM CÁCH ĐỊNH BỆNH THỨ TƯ, NHÌN LƯỠI

MÁU VÓN CỤC / ĐỘT QUỴ _ THÊM CÁCH ĐỊNH BỆNH THỨ TƯ, NHÌN LƯỠI

STROKE: Remember the 1st Three Letters....S.T.R. 
ĐỘT QUỴ (Tai biến mạch máu não) : Xin nhớ ba chữ cái C. N. Đ.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More